مرکز خرید CityLife-Zaha Hadid

جزئیات پروژه:

طراح: Zaha Hadid Architects

نصب:  Ceramiche Frattini srl, Tempini 1921 srl, Ferlegno srl (Gruppo COIVER), ARTE + PARTNER Turnkey Solutions – gruppo Braga spa

جوایز:  LEED Gold

عکاس:  AndreVisual (excl #1: HuftonCrow)

محل:  Milan, Italy

محصولات:

6500 m²
70000 m
2500 m²
1000 m²

پروژه های مرتبط